سه‌شنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۰

خبر ايسنا

يك محقق ايراني، مدعي است كه براي نخستين بار در جهان موفق شده است عدد پي را با محاسبه‌ي دقيق، معادل ‌١٥٤٧٠٠٥٣/٣ به‌دست آورد.
وي همچنين با بيان اين كه مسأله‌ي يافتن عدد پي، از بغرنج ترين مسايل رياضي در طول تاريخ رياضي بوده است، گفت:«ميزان خطا در محاسبه‌ي عدد پي با روش ارايه شده از سوي من، يك بر ‌١٠ به توان ‌٣٠ است؛ درحالي‌كه ميزان خطا در محاسبات ”ناسا” (سازمان فضايي ايالات متحده آمريكا)، برابر يك بر ‌١٠ به توان هفت مي باشد.»

مساله وقتي هيجان آميزتر است که بداني اکثر مسوولان مملکتي ما در زمينه مسايل سياسي همان قدر مي دانند که اين دوست عزيز ما در مورد رياضي