یکشنبه، آذر ۱۱، ۱۳۸۰

سلام مجدد
جاي شما خالي، يک هفته اي بود داشتم در اوين آب خنک مي خوردم. بعد مسوولان زندان ديدند دارد آب خنکهايشان تمام مي شود من را ول کردند.