یکشنبه، آذر ۱۱، ۱۳۸۰

تصميم دارم به تدريج يک سري مطالب جدي هم بنويسم. اگر چه معمولا آدم در مورد ايران جدي هم بخواهد بنويسد خودش کلي طنز مي شود!