چهارشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۰

رييس مجلس در ديدار با مسوول دفتر حفظ منافع مصر در ايران گفته است که ايران و مصر دو قطب جهان اسلام هستند. اتفاقا به نظر مي آيد که تمام مشکلات روبروي روابط ايران و مصر هم به همين موضوع برمي گردد. چرا که از شانس بد ما ايران ومصر دو قطب همنام هستند و بد جوري همديگر را دفع مي کنند.