چهارشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۰

همان گونه که انتظار مي رفت منظور از ماجراي پر سروصداي آقازاده ها محاکمه يک موجودي است که گويا به نمايندگان مجلس رشوه داده است يا در حقيقت کسي که قبلا از او خواسته شده است تا به نمايندگان به هر دليلي يک طوري پولي بدهد که بتوان از آن تعبير به رشوه کرد. اين وسط هم تنها چيزي که احتمالا خيلي مهم نيست شعور مردم است.