یکشنبه، آذر ۱۱، ۱۳۸۰

و اگر زندگي در دنياي سراسر ماديات غرب آزارتان مي دهد وسالهاست دلتان در آرزوي ذره اي معنويت لحظه شماري مي کند لحظه اي خود را در جلسه ديدار اساتيد دانشگاهها با مقام معظم رهبري مجسم کنيد که به قول خبرنگار ايسنا در فضايي آميخته با معنويت برگزار شده است.