پنجشنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۰

ايرنا خبر داده است که ري شهري با بوتفليقه رييس جمهور الجزاير ديدار کرده است.
کسي مي داند ري شهري اين وسط چه کاره است که با رييس جمهور يک کشور ديدار کرده است؟