جمعه، آذر ۱۶، ۱۳۸۰

فکر نمي کنيد طرح اين پرسش که " آيا به اصلاحات خوشبين هستيد؟ " از اساس بي معنا باشد. خوشبيني و بدبيني وقتي مهم خواهد بود که راههاي گوناگوني پيش رو باشد و بشود يکي را انتخاب کرد. وقتي جز اصلاحات راه ديگري براي برقراري آزادي و دموکراسي پايدار در ايران نباشد ديگر نااميد شدن از اصلاحات اصلا معنايي ندارد. اگر مي گوييد راه ديگري هست لطفا هر چه سريعتر پيشنهاد دهيد!