جمعه، آذر ۱۶، ۱۳۸۰

حسين درخشان نوشته است که " نتيجه‌ی اتفاقات چند وقت اخير اين شده است که حالا در افغانستان حاکمان از مردم بيشتر می‌فهمند و در ايران مردم از حاکمان."
ولي مگر نه اين که تحولات سياسي و اجتماعي هر اندازه بيشتر از پايين(مردم) به بالا(حاکمان) باشد ماندگارتر است.