سه‌شنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۰

بنده هر چه فکر کردم نفهميدم حکمت اين که نيروي انتظامي گفته است مرحله دوم جمع آوري ماهواره ها از روز 24 آذر آغاز مي شود، چيست. يک هفته اي ملت ماهواره هايشان را جمع مي کنند و دوباره همان آش و همان کاسه. تنها چيزي که به ذهن بنده رسيد اين است که احتمالا يکي از مسوولان قصد دارند با هليوکوپتر يک چرخي در آسمان بزنند و براي حفظ آبرو نيروي انتظامي اين بيانيه را داده است.