سه‌شنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۰

و اين هم نشانه اوج احترام روزنامه ايران به شعور خوانندگانش

" يک شرکت برگزار کننده جشن عروسي که از مهمانان به صورت مختلط در باغهاي کرج و شمال تهران پذيرايي مي کرد به حکم دادگاه تعطيل شد. ماموران در تعقيب مدير عامل اين شرکت متوجه شدند که وي براي شرکت در يک جشن عروسي به يکي از باغهاي کرج رفته است. ماموران با حکم قضايي وارد باغ شدند و پس از دستگيري متهم فراري مشاهده کردند جشن عروسي به صورت مختلط داير است. ماموران بدون اين که جشن عروسي به هم بخورد مدير شرکت خدماتي را به همراه گروه موسيقي، فيلمبردار و يک مرد آرايشگر که مهمانان زن آن جشن را آرايش کرده بود بازداشت کردند."