یکشنبه، تیر ۰۲، ۱۳۸۱

اخبار رسيده گويا اين بار غوغا کرده است. نويسنده ادعا کرده است که رژيم ضد بشري ايران براي ايجاد اخلال در تصاوير ماهواره اي نويزهايي از نوع اشعه ايکس پخش مي کند که باعث سرطان مي شود!
اين که امواج ماهواره اي طول موجشان چندين مرتبه بزرگي (حتي بيشتر) با طول موج اشعه ايکس فرق دارد هم گويا فعلا مهم نيست!