پنجشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۱

از وبلاگ افکار خصوصي:

وقتي با دوستاي انگليسيم حرف ميزنم ميگن: "ما انگليسي ها..."
وقتي با دوستاي ايرانيم حرف ميزنم، ميگيم: "اين ايرانيا..."