شنبه، تیر ۰۸، ۱۳۸۱

عالم سياست يک طورهايي مثل بازي فوتبال مي ماند. اگر تيمي قرار باشد همه اش دفاعي بازي کند از آخر گل مي خورد. بويژه وقتي که داور هم از طرف مقابل پول گرفته باشد.

اصلاح طلبان حتي اگر مي خواهند هم چنان با همين تاکتيک بازي کنند، حداقل بايد بيشتر حمله کنند و توپ را در زمين مقابل بيندازند. داور از اصلاح طلبان نيست ولي تماشاچي هاي بيچاره که هستند. بماند که بنده خداها فعلا جز جيغ زدن کاري از دستشان بر نمي آيد.