پنجشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۱

بدون شرح : خبر از ايسنا

يک محقق نظريه پرداز رياضي براي حل کنندگان دو سوال رياضي خود جايزه هاي 10 ميليون ريالي، 9 ميليون و 500 هزار ريالي و 9 ميليون ريالي در نظر گرفته است.

حسين دينبلي، محقق نظريه پرداز رياضي و کاشف عدد پي، در گفت و گو با خبرنگار گروه فني مهندسي ايسنا اظهار داشت اين کار با هدف اثبات دقيق عدد پي يعني 3.15 با 32 رقم اعشار انجام شده و افراد خارجي هم مي توانند در اين مسابقه شرکت کنند.