پنجشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۱

نيما راشدان در مصاحبه با راديو پيوند سوئد: "رک و پوست کنده بگويم 20 ميليون جوان به دنبال آبجوخوري، عشق و حال و دختربازي هستند. هر کس خلاف اين فکر مي کند خودش را گول مي زند و بس."

بدين ترتيب، آيا اگر محافظه کاران به قدرت باز گردند و سپس آزاديهاي اجتماعي از آن نوع که نيما راشدان مي گويد را در جامعه برقرار کنند حکومتي ماندگار خواهند داشت؟ آيا يک جامعه بسته به لحاظ سياسي و باز به لحاظ اجتماعي مورد پسند محافظه کاران خواهد بود؟