پنجشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۱

دوباره از ايسنا :

بنا بر نتايج يک پايان‌نامه، استماع آواي قرآن، درد سزارين را كاهش مي‌دهد.