جمعه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۸۱

يک نماينده مجلس گفته است که 420000 نفر از جوانان ايراني که از دانشگاههاي رده بالا در ايران فارغ التحصيل شده اند در چند سال اخير از ايران خارج شده اند!

حرف از اين مفت تر تا حالا شنيده بوديد؟ يک عده مثلا براي اين که بگويند خيلي دلشان به حال اين مردم و مشکلاتشان مي سوزد هر حرف نامربوطي مي زنند و روزنامه هاي داخل براي اين که بگويند مشکلات مردم را انعکاس مي دهند و نشريات خارج هم براي اين که ثابت کنند اين حکومت دو روز ديگر سقوط مي کند اين خزعبلات را تيتر اول مي کنند.