چهارشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۸۱

روزنامه آفتاب يزد: " پسران 25 ساله که حدود 550 هزار نفر هستند مايلند با دختران سه سال کوچکتر از خود يعني دختران 22 ساله ازدواج کنند. تعداد دختران 22 ساله حدود 700 هزارنفر است. بنابراين حدود 150 هزار دختر شانس ازدواج نخواهند داشت."