دوشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۱

در روزنامه داشتم در مورد شبکه القاعده و شاخه هامبورگ مي خواندم. مسجد القدس در هامبورگ همان جايي است که محمد عطا و دوستانش طرح ريزي هواپيماربايي را انجام دادند. اين گروه که آدمهايي از مليت هاي گوناگون را شامل مي شدند در اسپانيا ، مالزي و خيلي جاهاي ديگر جلسه مي گذاشتند و برنامه ريزي مي کردند. احتملا اگر حاکمان کشورهايي که تروريست ها در آن جا بزرگ شده اند يک دهم برنامه ريزي جمعي آنها را داشتند الان اوضاع خيلي فرق مي کرد.