دوشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۱

اگر به لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوري بدون در نظر گرفتن شرايط کنوني نگاه کنيم مي توانيم بگوييم لايحه لااقل بدرد ايران نمي خورد. در مملکتي که لزوما انتخابات آزاد برگزار نمي شود و فردا ممکن است هر آدم عجيب غريبي رييس جمهور شود دادن اين همه اختيار مايه دردسر خواهد بود.

اما به نظر من در حال حاضر محتواي لايحه اصلا مهم نيست. دو لايحه اخير صرفا آزمون فيصله بخش هستند، آزموني که آينده مسير اصلاحات را معين مي کند. راي اين بار شوراي نگهبان مثل راي هاي هميشگي نخواهد بود.