شنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۱

بي بي سي: آقاي خاتمي جلب جوانان و ترسيم تصوير جذابی از اسلام و نظام جمهوری اسلامی برای مردم و بخصوص جوانان در داخل و خارج از ايران را از جمله خدمات مهم خود برشمرد.

10 سال پيش جمهوري اسلامي مي خواست مردم را به زور مسلمان کند.
حالا جمهوري اسلامي مي خواهد مردم را با مهرباني و لطافت مسلمان کند.
احتمالا 10 سال ديگر هم مي فهمند که اصلا مسلمان بودن مردم ربطي به آنها ندارد.