یکشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۱

فرق مهم دين و آزادی اين است که آدمها اول به آزادی اعتقاد پيدا می کنند بعد به دين. در حقيقت يک سری ارزشها مثل عدالت، آزادی و حقوق بشر هستند که انسانی و فرادينی هستند. آدمها معمولا دين و يا تفسيری از دين را انتخاب می کنند که با اين نوع ارزشهايشان سازگاری بيشتری داشته باشد.

وقتی بپذيريم که آزادی و دين در عرض همديگر قرار ندارند بلکه آزادی مقدم بر دين است ديگر نمی توانيم مانند خاتمی کسانی که به نام دين آزادی را کنار می زنند را برابر کسانی فرض کنيم که به نام آزادی دين را کنار مي زنند .