یکشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۱

دادگستری همدان به تازگی يک بيانيه ديگر داده و بعد از يک سری جملات هميشگی در يک جمله قصار اعلام کرده است که ٬٬ با رعايت عدالت در چارچوب قوانين، حکم الهی را در مورد متهم صادر خواهند کرد. ٬٬

اين حکم الهی را که می خواندم ياد حرف يک استاد دانشگاه افتادم در مورد جنگ ایران و عراق. او می گفت لااقل برای خيلی ها فضای آن دوران به گونه ای بود که گويا خدا با ماست. يعنی خداوند وعده داده است که حق پيروز است و برای همين هم اگر همه دنيا به کمک عراق بيايند باز هم پيروزی از آن ماست.

پايان آن گونه جنگ و نوشيدن جام زهر خط بطلانی بود بر همه آن تصورات. خيلی ها فهميدند که از آخر تعداد گلوله و تانک است که تعيين کننده است. گو خدا ما را به امان خود رها کرده است.

هيچ حکمی الهی نيست. خدا ما را به امان خود رها کرده است.