چهارشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۱

ادامه مطلب ديروز

نکته دومي که هاشمي در توجيه پذيرش قطعنامه گفت اين بود که همه مي دانند آيت الله منتظري به شدت خواهان آتش بس با عراق است. اگر براي امام خميني اتفاقي بيفتد و آيت الله منتظري رهبر شود او به لحاظ فردي کسي نيست که مماشات کند بلکه فورا قطعنامه را مي پذيرد. يک چنين اتفاقي تاثيرات بسيار بدي براي جمهوري اسلامي خواهد داشت و مردم خواهند گفت که چرا در زمان امام جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم بود و حالا صلح!