یکشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۱

در شرايطی که آمريکا و انگليس به زودی به عراق حمله می کنند، ديروز در لندن يک راهپيمايی ضد جنگ با حضور ۱۵۰۰۰۰ نفر برگزار شد. نه روحيه سربازان انگليسی آسيب ديد نه امنيت ملی انگليس به خطر افتاد و صد البته نه اسلام از دست رفت.