دوشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۱

من نمي فهمم روز جهاني زن چه ربطي به ماجراي عراق دارد و مثلا چرا خبلي از زنان در راهپيمايي در اين روز پلاکاردهاي ضدجنگ حمل مي کنند؟ چرا يک فمينيست نمي تواند طرفدار آمريکا باشد؟؟