دوشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۱

منتقدين اصلاح طلبي وضع موجود از اصلاح طلبان انتظار دارند که در مقابله با محافظه کاران قاطعيت بيشتري به خرج دهند. به نظر من با قاطعيت بيشتر هيچ اتفاق خاصي نمي افتد و همچنان اوضاع بر منوال کنوني باقي خواهد ماند. براي خروج از بن بست کنوني نياز به يک استراتژي جديد و نه قاطعيت بيشتر است. و صد البته هيچ کس نمي داند آن استراتژي چيست و منتقدين هم فقط از وضع موجود مي نالند بدون اين که اصلا از استراتژي ديگري صحبت کنند .

تنها بديلي که تا کنون مطرج شده تز خارج شدن از حاکميت است که هم ريسکي است و هم انجامش نياز به کلي شرط و مقدمات دارد که به نظر من هيچ کدام هنوز فراهم نيست.