دوشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۱

اگر يک نفر مخالف آغاز جنگ باشد آن منم که روز 17 مارچ يعني روز اولتيماتوم آمريکا در درون هواپيمايي خواهم بود که از فراز ترکيه مي گذرد.
در فرودگاه به کارمند آنجا مي خواهم بگويم :" ببخشيد ميشه صندلي کنار پنجره بدهيد. مي خواهم از F16هاي آمريکايي عکس بگيرم. "