چهارشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۰

بخشهايي از بيانيه تشكل‌هاي دانشجويي دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشكي به مناسبت سفر مقام معظم رهبري به استان اصفهان
"جامعيت دين خاتم و نيز جاودانگي و استمرار آيين الهي اقتضا مي‌كند كه چشمه معرفت ربوبي همه ميدان‌هاي علمي و عرصه‌هاي عملي را فراگرفته و با طهارت و پاكيزگي راه را براي نيل به وادي نزاهت و وصول به بلنداي قداست همواره سازد و اين اساس تنها در بستر حكومتي الهي كارآمد و فقط در قلمرو ديني ممكن و مؤثر است."
خيلي بيکار بوديد بقيه اش اينجاست