چهارشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۰

اين هم خبر کيهان
"با همكاري مأموران حراست شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، گمرك و سربازان گمنام امام زمان«عج» از خروج 93 دستگاه كاميون نفتكش در قزوين جلوگيري شد".
ميلاد امام زمان است هر خبر بي مربوطي را خلاصه يک جوري بايد به امام زمان ربط دهند