چهارشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۰

از طرف همه دوستان از کارخانه سيمان تهران که با چاپ آگهي درصفحه اول روزنامه هاي ايران ميلاد حضرت مهدي را تبريک گفته تشکر مي کنم