شنبه، آبان ۰۵، ۱۳۸۰

هيچ دقت کرده ايد که تنوع رنگ لباس زنان افغاني تحت حکومت طالبان از تنوع رنگ لباس زنان ايراني بيشتر است