یکشنبه، آبان ۰۶، ۱۳۸۰

"ايران مرزش را با افغانستان بسته است" فکر نمي کنيد اگر اين جمله را از زبان سياست مداران به زبان مردم عادي ترجمه کنيم مي شود "اي مردمي که آن طرف آن خط زندگي ميکنيد به ما يي که اين طرف خط زندگي مي کنيم چه ربطي دارد که چه بلايي سر شما دارد مي آيد"

فرمانده نيروي انتظامي ضمن استقبال از همکاري مردم گفته است که نود درصد مردم آنتنهاي ماهواره شان را داوطلبانه تحويل داده اند ايشان در توضيح داوطلبانه فرموده اند که ماموران ما به در منازل مي روند و مردم داوطلبانه آنتنهاي ماهواره شان را تحويل مي دهند در غير اين صورت ماموران با حکم قضايي وارد منزل مي شوند و آنتنها را جمع مي کنند به نظر شما عجيب نيست که فقط نود درصد مردم آنتنهاي ماهواره شان را داوطلبانه تحويل داده اند

اين هم تيتر کيهان
لحظه شماري مردم و جوانان اصفهان براي استقبال پرشكوه از رهبر انقلاب