سه‌شنبه، آبان ۰۸، ۱۳۸۰

به سلامتي شما رسانه ها خبر داده اند که حکمتيار هم به زودي به افغانستان مي رود تا همراه با طالبان با آمريکا بجنگد . بهتر بگويم طالبان قرار است اداره چند استان را به او واگذار کنند . قربان مسوولان سياست خارجي ايران بروم که از ميان اين همه فرمانده مجاهد افغاني يکي شان را به ايران آوردند آن هم اين طوري شد .