یکشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۸۴

از این نوشته‌ی خانم ناصری خیلی خوشم آمد. به قول ایشان ترجیع‌بندِ دوستانِ مخالفِ خاتمی تا حالا این بوده است که در این سال‌ها هر پیشرفتی هم شده به خاطر مردم بوده و نه خاتمی. در واقع خاتمی هیچ کار مهمی نکرده است. با این استدلال حالا که احمدی‌نژاد و این کابینه‌ی گل و سنبلشان هم آمده است، نباید اتفاقی بیفتد و هم‌چنان مردم ِ همیشه در صحنه این اصلاحات را به جلو می‌برند. ببینیم و تعریف کنیم!

2 comments:

ناشناس گفت...

گمان می‌کنم نه فقط برای فحش‌دادن، که برای دفاع‌کردن از خاتمی هم دیر شده باشد؛ از آن می‌ترسم که همه‌یِ این جماعت چهار سال بعد طرفدارِ الفنون از آب در آمده باشند.

زردشت گفت...

درود با دو غزل به روزم بیا به دیدنم با آب وآینه به انتظارمت