پنجشنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۸۱

گفت و گو از ايسنا : رييس دانشگاه اراک " با توجه به هماهنگي با نماينده ولي فقيه و استاندار انتظار تنش را نداشتيم"

مختصر مفيد يعني اين که بعضي ها که قول داده بودند بهم نريزند بدقولي کرده اند!

اگر هنوز هاج و واج هستيد اول اين خبر را بخوانيد