جمعه، آبان ۱۹، ۱۳۸۵

...

جایزه‌ی ویژه‌ی صبر و بردباری تقدیم میشه به برادر مکتبی نیک‌آهنگ کوثر برای یک عمر زور زدن در فحش ندادن به حسین.

1 comments:

ناشناس گفت...

یاسر خان اگر احتمال حمله امریکا باسراییل یک در میلیون باشه !!!مطمئنا
در حمله بایران یک واحد بیشتره ٬ یعنی غیر ممکن یعنی این کانسیو ایبل ( اینرا وزیر خارجه انگلیس جک استرا گفت
اگر چه میدانست بهای این راست گویی اش در ان لحظه حساس اخراج از کابینه است )حالا
عقل و فهم شما کجا رفته !؟ اگر نیو کان معروف و مشهور ومهندس و طراح حمله غرب بعراق
یعنی یچارد - پرل در مصاحبه با بی بی سی میگوید اشغال نه اصلا شدنی نیست بلکه باید زمینه های
شورش !!؟ و نافرمانی را با طرح و برنامه ....انوقت اگر کشتاری سپاه انجام داد !؟ دنیا ایرادی
بگسیل نیرو بایران نخواهد داشت و ....بزک نمیر بهار میاد کمپزه با خیار میاد

یکی از دوستان شما اقای مایکل - لدین !!تنها یهودی طرفدار حمله بایرانست که لا اقل رک و راست
مینویسد و در روزنامه اش نشنال ریویو دایم بدوستان مینویسد اقا/ خانم هر روز در
گوشه ایی از روزنامه چند سطری از احتمال حمله بایران بنویسید اثر گزار است !!باید
دایم یاد اوری کرد !! اقا یاسر از یاد اوری شما مایکل لدین خوشحالست