شنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۵

خبرگزاری مهر


3 comments:

ناشناس گفت...

اقا یاسر قبول که لابی یهودیان ۶۰ در صد پول تبلیغات (البته از جیب خودشان در میاید
و دوباره بر میگردد بجیب خودشان ...منظورم ۹۰ در صد اژانسهای تبلیغاتیست )حزب دمکرات را میدهد
اما همین لابی ۸۰ در صد امور خارجی امریکا را بجمهوری خواهان کم شعور دیکته میکند
نمونه : کلینتون با درایت و صبر توانست عرفات و نخست وزیر اسراییل را دایم سر میز
مذاکره بیاورد انهم در اوج انتفذه اما شارون ببوش و پاول !!حکم داد عرفات را در سوراخ موش
زندانی میکند و دمار از روزگار حماس و ....وقتی هم انچنان کرد بوش در سوراخ موش خودش
خوابیده بود ...یاسر خان حزب دمکرات انقدر جربزه دارد در این لحظه حساس یک سناتور
دست راستی اش را (لیبر من بسیار طرفدار بوش و راستهای امریکاییست )از کاندیدایی
حذف میکند و حماقت و دو رویی جمهوری خواهان را تماشا کن که بلیبر من میخواهند
رای بدهند اما کاندیدای حزبی اشان بدون رای و مچل مانده که اصلا چرا کاندیدش کرده اند!؟

کمانگیر گفت...

من نفهمیدم... نظر سنجی؟ از کی؟

linda گفت...

To clarify.. it's not " the zionist lobby," it's the "Jewish Lobby." And no Judisam does not neccassarily equates Zionism..
The Jewish Minority has long been a stronghold of democratic party, pretty much the same as other minority groups such as Blacks and hispanics. In general the policies of Democratic party is more in line with those groups wellfare..
Also who did conduct the poll? Where does it come from? ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN News AGENCY? the agency that is funded by Iranian government, which if I am not mistaken : " Has denied Holocust?"