یکشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۸۵

همشهری‌آنلاین، طلیعه‌ای نو در سایبرژورنالیسم

یکی از نکات بسیار قوی سایت همشهری‌آنلاین نداشتن ِ تاریخ است. یعنی مثلا اگر شما در این سایت یک خبر یا گزارش را پیدا کنید نمی‌توانید بفهمید که مال یک روز پیش است یا دوازده سال پیش. شاید دلیلش این باشد که همشهری‌آنلاین یکی از مصادیق سایبرژورنالیسم هست.

2 comments:

ناشناس گفت...

بیاسر میگن ادم زرنگ !!تا سوالی خط قرمزی کردم زود اپدیت کرد ومطلبی الکی سرهم
که مثلا ...بابا در کانادا سر خط اخباره اقای ایگناچیف یک غلطی کرد و گفت اسراییل در لبنان
جنایت جنگی کرده و سیل مطبوعاتچی های یهودی و ایوانجلیک طرفدار اسراییل اقا را بگه
خوردن انداختند و تازه نخست وزیر خیلی از بوش بدتر هم کل حزب لیبرال را انتی اسراییل
نامیده تا کفه سنگین چهار صد هزار یهودی ساکن کانادا را بطرف حزبش بکشد...اما یاسر
گیر میده بفیدل در حال مرگ بابا مرده که لگد زدن نداره اگر بیضه داری از این مقال بنویس

خوابزده گفت...

بنظرم اینجوری حال نمیده ...