پنجشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۸۳

٪۱۳ تشعشعات گازهای گلخانه‌ای در استرالیا مربوط به آروغ زدن گوسفندان است. (منبع : اکونومیست)