سه‌شنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۲

دارم فکر می‌کنم به این که چند وقت دیگر مجبور می‌شوند اسم خیابان « انتفاضه » را هم تغییر دهند.