یکشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۸۲

بنده در اين سه هفته اي که ايران بودم حداکثر با ۱۰۰ نفر توانستم درباره اوضاع ايران صحبت کنم. ۵۰ نفر اقوام و ۵۰ نفر هم دوستان و هيچ کدام از اين ها هم نظر من نماينده خوبي براي مردم ايران نيستند. من اعتقادات خاص خودم را دارم و به طور طبيعي هم بيشتر با کساني رفت و آمد مي کنم که با من مشابهت فکري داشته باشند.

خلاصه اگر ديديد کسي سه هفته رفت ايران و بعد هم گفت که مردم ايران فلان و بهمان فکر مي کنند اکيدا دارد مزخرف مي گويد.