سه‌شنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۸۲

در ايران يک روز رفتم دفتر جبهه مشارکت. از پارسال که رفته بودم خيلي شلوغ تر و پر جنب و جوش تر بود. با يکي از مسوولان مشارکت حرف مي زدم. خيلي مظلومانه مي گفت چي کار کنيم؟ مي گفت رفراندوم عمرا تو مجلس راي نمي آره. در اين شرايط هم خروج از حاکميتي بشه محافظه کاران در چند روز خلا قدرت را پر مي کنند و هيچ اتفاق خاصي نمي افته. جز اين که همه زحمات اين چند ساله هم به باد مي رود.