سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۲

انتخاب شدن احمدي نژاد به سمت شهرداري تهران گواراي مردمي باد که در انتخابات شوراها شرکت نکردند.