یکشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۴

ایرانی‌های تورنتو از یک طرف دارَن خودشان را خفه می‌کنند که به بقیه بگن عرب نیستند از یک طرف برای فارسی ِ North York می‌نویسن «نورث یورک».

10 comments:

ناشناس گفت...

خوب؟

keyvan گفت...

akse jadid mobaarak yaaser !!

ناشناس گفت...

Msohkelesh chiye ? bishtar tozih bede :D

ناشناس گفت...

baba to ha khyli hal dari

ناشناس گفت...

Ta oonjaee ke man motavaajjeh shodam, moshkel sare "th" va "ث" ast va in az inja nashi misheh ke ma to zabane Farsi harfi baraie talaffoze sahihe "th" nadarim va ....

ناشناس گفت...

the intersect is NOT null. bedaan o aagaah baash.

ناشناس گفت...

the "th" sound existed in the older verson of "Pahlavi" language our fore fathers used to speak.

ناشناس گفت...

كس نگو اسهال طلب مفنگي! برو حشيشتو بكش بابا جوجه مزلف

ناشناس گفت...

Good point! Gotta love your one liners, man.

ناشناس گفت...

what do you suggest they should write?