دوشنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۸۳

خوشم می‌آید در این orkut همه‌ی رفیق رفقا left-liberal هستند اِلَا خودم که right-conservative اَم!