پنجشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۸۲

يكي از نشانه هاي سقوط معنويت در دنياي معاصر اين است كه همه درYahoo Massenger در وضعيت Invisible قرار دارند.