سه‌شنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۲

نگران نيستم که عقايدم اين روزها تابع سينوسي است که براي همه آدمها اتفاق مي افتد. نگران اختلاف فازم.