پنجشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۱

سه روز پيش تولد يک سالگي اين وبلاگ بود. حيف که همزمان شد با در گذشت يک وبلاگ نويس ...